Mer information

Mobilnummer

072-2014015

Anställningsform

Tillsvidare

Rekrytering / Tjänst

Klasslärare

Vill du vara med och utveckla en mindre resursskola? I ett sammanhang där varje elev kan känna att den duger som den är.
Mora Park är en liten F-9 skola med drygt knappt 50 elever i både grund och särskola. En resursskola med Waldorfinriktning för elever med autism och ofta en eller fler tilläggsdiagnoser.

Klasserna består av 5-10 elever och flera vuxna. En klass är skolformsintegrerad övriga indelade efter årskurs och skolform. Varje elev har sin egen individuella studieplan. Teoretisk och praktisk undervisning varvas med musik, rörelse och andra estetiska aktiviteter. Skolan är omgiven av ett vackert naturområde som nyttjas till både lek och undervisning.

Vi söker dig som är legitimerad lärare grundskola/högstadiet. Tjänsten är på 100%.
Du är innerligt intresserad och har erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Ditt förhållningssätt är forskande och lekfullt samtidigt som du är noggrann och van vid att planera, följa upp elevernas kunskapsutveckling och utvärdera din egen undervisning.

Waldorflärarutbildning är meriterande.
Du är intresserad av utveckling och har lätt för att samarbeta i team.