Mer information

Mobilnummer

072-2014015

Anställningsform

Tillsvidare

Rekrytering / Tjänst

Speciallärare

Start VT2021, i januari.

Vill du vara med och utveckla undervisningen på en mindre resursskola? I ett sammanhang där varje elev kan känna att den duger som den är.

Mora Park är en liten F-9 skola med drygt 40 elever i både grund och särskola. En resursskola med Waldorfinriktning för elever med autism och ofta en eller fler tilläggsdiagnoser.

Klasserna består av 5-10 elever och flera vuxna. Några klasser är ålders- och skolformsintegrerade och varje elev har sin egen individuella studieplan. Teoretisk och praktisk undervisning varvas med musik, rörelse och andra estetiska aktiviteter. Skolan är omgiven av ett vackert naturområde som nyttjas till både lek och undervisning.

Vi söker dig som är utbildad speciallärare, Legitimerad grundskollärare alternativt Legitimerad Waldorflärare med behörighet åk F-3 eller åk 4-9.

Du är innerligt intresserad och har erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd där förutsägbarhet och delaktighet är viktigt. Ditt förhållningssätt är forskande och lekfullt samtidigt som du är noggrann och van att planera, följa upp och utvärdera både din undervisning och elevernas kunskapsutveckling.

Vår verksamhet kräver ett utdrag ur polisregistret för alla medarbetare (2010:479).

Skicka in personligt brev och CV. Rekrytering kommer att ske fortlöpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum