Mer information

Mobilnummer

0848004940

Anställningsform

Vikariat

Rekrytering / Tjänst

Lärarvikariat SO-ämnen

STIFTELSEN MORA PARKS SKOLA
Lärarvikariat SO - ämnen
Kommun: Södertälje
Omfattning: Deltid/heltid
Varaktighet: Vikariat ht 2021 och vt 2022
Anställningsform: Ferietjänst

Om jobbet
Vill du vara med och utveckla en mindre resursskola? I ett sammanhang där varje elev kan känna att den duger som den är.
Mora Park är en liten F-9 skola med drygt 40 elever i både grund och särskola. En resursskola med Waldorfinriktning för elever med autism och ofta en eller fler tilläggsdiagnoser.

Klasserna består av 6–9 elever och flera vuxna. En klass är skolformsintegrerad övriga indelade efter årskurs och skolform. Varje elev har sin egen individuella studieplan. Teoretisk och praktisk undervisning varvas med musik, rörelse och andra estetiska aktiviteter. Skolan är omgiven av ett vackert naturområde som nyttjas till både lek och undervisning.

Vi söker Dig som är utbildad lärare för grundskola med ämnesbehörighet i SO-ämnen, upp till och med högstadiet. Du har erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd och är innerligt intresserad av utveckling och lärande på olika sätt. Ditt förhållningssätt är forskande och lekfullt samtidigt som du är noggrann kring dokumentation och att följa elevens kunskapsutveckling.

Vår verksamhet kräver ett utdrag ur polisregistret för alla medarbetare (2010:479).
Rekrytering kommer att ske fortlöpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum