Mer information

Mobilnummer

072-2014015

Anställningsform

Vikariat

Rekrytering / Tjänst

SO- och klasslärarvikariat

Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Kommun: Södertälje
Omfattning: Heltid
Varaktighet: Vikariat vt 2021 och ht 2021
Anställningsform: Ferietjänst

Om jobbet
Vill du vara med och utveckla undervisningen på en mindre resursskola? I ett sammanhang där varje elev kan känna att den duger som den är?
Mora Park är en liten F - 9 skola med knappt 50 elever i både grundskola och grundsärskola. En resursskola med Waldorfinriktning för elever med autism med ofta en eller flera tilläggsdiagnoser.

Klasserna består av 6-9 elever och flera vuxna. Varje elev har sin egen individuella studieplan. Grundskolans klasser är i nuläget indelade i en klass åk 3-4, en klass åk 5-6, en klass åk 6-7 och en klass åk 8-9. Teoretisk och praktisk undervisning varvas med musik, rörelse och andra konstnärliga aktiviteter. Skolan är omgiven av ett vackert naturområde som nyttjas till både lek och undervisning.

Vi söker Dig som är lärare för grundskola med ämnesbehörighet i SO-ämnen, upp till och med högstadiet. Du har erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd och är innerligt intresserad av utveckling och lärande på olika sätt. Ditt förhållningssätt är forskande och lekfullt samtidigt som du är noggrann kring dokumentation och att följa elevens kunskapsutveckling.

Vår verksamhet kräver ett utdrag ur polisregistret för alla medarbetare (2010:479).
Rekrytering kommer att ske fortlöpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum